快捷搜索:

满江红(再用韵)原文,翻译,赏析_拼音版_作者侯

满江红(再用韵)原文:

老矣何堪,随处是、春衫酒滴。醉狂时,一挥千字,贝光玉色。掉意险为湘岸鬼,浩歌又作长安客。且乘流、除却五侯门,无车迹。

惊人句,天外得。医国手,尘中识。染指槐何似,卧云_石。梦里略无轩冕念,目下岂是江湖窄。拚蝇头、蜗角去来休,休将就。

满江红(再用韵)拼音解读:

lǎo yǐ hé kān ,suí chù shì 、chūn shān jiǔ dī 。zuì kuáng shí ,yī huī qiān zì ,bèi guāng yù sè 。shī yì xiǎn wéi xiāng àn guǐ ,hào gē yòu zuò zhǎng ān kè 。qiě chéng liú 、chú què wǔ hóu mén ,wú chē jì 。

jīng rén jù ,tiān wài dé 。yī guó shǒu ,chén zhōng shí 。wèn dǐng huái hé sì ,wò yún _shí 。mèng lǐ luè wú xuān miǎn niàn ,yǎn qián qǐ shì jiāng hú zhǎi 。pīn yíng tóu 、wō jiǎo qù lái xiū ,xiū gū xī 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: